قالب وردپرس

دستگاه مدل KIG LC40

دستگاه مدل K.I.G LC40 با ظرفيت توليد 40-36 متر مکعب بتن میکس شده در ساعت

ذخيره مصالح در اين نوع دستگاه و همه مدل های L بصورت خطی ( Line ) می باشد .

سيستم خطی متشکل از 3 سيلوی ذخيره مصالح با حجم کامل 30 متر مکعب است که مجموعه آنها در يک امتداد می باشد و قابليت ساخت بتن تا 3 دانه بندی مختلف را برای دستگاه مهيا می سازند . تغذيه سيلوها توسط لودر انجام می گيرد و با توجه به عوارض زمين قابليت نصب سيلوها بصورتی که کاميون ها مستقيما مصالح را بداخل سيلوها تخليه نمايند امکان پذير است .

انتقال مصالح از سيلوها به نوار نقاله مصالح و همزمان توزين مصالح توسط نوار نقاله با سرعت و دقت انجام می گردد.

این دستگاه مجهز به یکعدد هاپر ذخیره سازی مستقل مصالح با حجم نیم متر مکعب می باشد . از مزایای این سیستم قابلیت ذخیره سازی یک بچ بتن همواره فراهم میباشد و همچنین مصالح بصورت یکنواخت و با سرعت بیشتری به میکسر همزن بتن انتقال می یابد .

ميکسر دستگاه : مدل Pan Mixer KMP 500- 750